donderdag 30 juni 2011

Het Nieuwe Leren ofwel #durfteleren -2-

0 reacties
Hoi Marcel,

Ja je was er zelf bij, dus ik hoef jou eigenlijk niets te vertellen. Maar voor wie er niet bij was ;)

In 4 groepen hebben gesproken over Onderwijs, Organiseren, Governance en Professionalisering.
Jij leidde het onderdeel Organiseren waarin de discussie net zoals bij Governance ging over wat doe je lokaal (per opleiding, faculteit, kenniskring) en wat doe je centraal (pardon, dat heet nu gezamenlijk). Dat blijkt in de praktijk lastig omdat faculteiten redelijk zelfstandige organisatieonderdelen zijn met eigen verantwoordelijkheden.Chris Kuijpers, heeft als dagvoorzitter een samenvatting gemaakt van hetgeen uit de interactieve sessies volgde. Met zijn toestemming maak ik hier gebruik van.


Organisatie-perspectief
Hoe verdelen we rollen en taken binnen de organisatie. Uit de discussies blijkt:
 • Dat er een grotere rol gewenst is op lokaal (bij de faculteit/opleiding) niveau.
  - Er zou dan iemand binnen de context van die opleiding moeten zijn, die de context van die opleiding kent, maar die wel affiniteit heeft met ICT.
  - Een adequate facilitering is gewenst.
  - En via zijn/haar taakstelling zou dan geregeld moeten worden dat er ook een link is naar Zuyd met betrekking tot kennisdeling en het delen van de ervaringen uit de praktijk.
 • Van de centrale diensten wordt juist op het gebied van de kennis/practice-deling een modererende en faciliterende rol verwacht.
 • Op bepaalde punten moet er wel centraal regie gevoerd worden. Maar het is moeilijk te bepalen op welke punten wel en welke punten niet. We zouden eigenlijk duidelijker moeten hebben wat we willen.
 • Wellicht zou in de toekomst de centrale dienst aanbieder kunnen zijn van halffabrikaten (refererend aan de presentatie van Frans Schoonbrood) van onderwijseenheden.
Er blijkt ook dat het SAMEN moet gebeuren. De tegenstelling die er nu lijkt te zijn tussen centraal en lokaal is te groot.

Governance-perspectief
Hoe leiden we alles in goede banen, hoe loopt besluitvorming. Aan de hand van stellingen bleek het volgende:
 • Er is een mening dat we zaken samen moeten doen (bijv. 1 ELO), maar er is ook behoefte aan ruimte om als opleiding in de eigen context aan de slag te kunnen.
 • We hebben dus meer duidelijkheid nodig over wat de kaders zijn en wat de ruimte daarbinnen is.
 • Directeuren zouden een rol in de (gezamenlijke) besluitvorming moeten spelen, maar dit leeft lang niet altijd.
 • Het proces over sturing, regie en besluitvorming zou daarom verder moeten worden uitgewerkt.
 • Ook op faculteitsniveau vergt het verdere uitwerking over het uitzetten van koersen.
Onderwijs-perspectief


De deelnemers gaven invulling aan de onderwijskundige/didactische betekenis die zij voor ‘het Nieuwe Leren’ zien:
 • Interactiviteit vergroten, bv met social media, stemmen, games/simulaties.
 • Betrokkenheid vergroten door meer contactvormen met reguliere student en zeker met internationale en duale student.
 • Multimediaal lesmateriaal inzetten. Pas het aan voor het nieuwe leren en/of gebruik wat uitgevers zelf bieden.
 • Onderwijs adaptiever maken. Toetsgestuurd leren; digitaal portfolio; door verschillende media te gebruiken kan je meer maatwerk geven voor leerstijlen.
 • Haal meer uit (online) samenwerken. Zet BB, videoconferencing etc. in.
 • Kennis versus verdieping. Maak slim gebruik van technologie voor kennisaspect (bv weblectures) om meer tijd/focus te hebben voor (face2face) verdieping en discussie.
 • Werkveld betrekken.Verken behoeften en uitvoering samen met werkveld.
Verder waren er diverse opmerking over visie (met het Nieuwe Leren kan je meer binden en boeien, opener in de omgeving zijn en aansluiten op de student; maar is nog weinig over uitgewerkt) en over voorzieningen die randvoorwaardelijk zijn (BB, ‘rode kist’, smartboards, wifi, stopcontacten, ….)

Deskundigheidsbevordering-perspectief
De deelnemers gaven de volgende prioriteiten aan:
 • Zorg voor basale vaardigheden, bv ECDL (standaard computervaardigheden), Blackboard/Osiris-basistrainingen, …
 • Werk aan attitude en creëer commitment, bewustzijn, open mind, out of the box, kijk op leren met nieuwe media, …weet ook dat er gevoel van angst, bedreiging is.
 • Geef aandacht aan ‘mediawijsheid’, Social media, informatievaardigheden, …
  NB gaat om essentie; tools veranderen snel.
 • Ontwikkel nieuwe didactiek. Transformatie of zelfs revolutie van onderwijsprocessen: andere leerontwerpen kunnen maken
 • Ontwikkel bijpassende didactische vaardigheden. Nieuwe didactiek vergt andere uitvoering/presentatie

Met dank aan Chris.

Zowel in mijn groepje als in de eindevaluaties (zie overzicht van Chris) werd aangeven dat ICTO iets is dat we in gezamenlijkheid zouden moeten aanpakken, het belang voor kennis delen en samenwerken werd onderstreept. Netwerken als samenwerkingsvorm zou het ZUYD-gevoel meer vorm geven. De afzonderlijke faculteiten zouden deze samenwerking moeten erkennen als belangrijk, en dit dan ook faciliteren. Tevens zouden zij docentprofessionalisering structureel moeten aanpakken. Want ook voor medewerkers geldt een leerproces. Dus 'Durf te Leren'!

Morgen deel 3 van deze trilogie :)

May the force be with you!
Judith

woensdag 29 juni 2011

Efteling! Magisch!

1 reacties
Ha Marcel,

Het was gezellig hè, afgelopen vrijdag, ons allerlaatste uitstapje met ZuydPlein.
Volgens mij hebben ze in de Efteling jouw gedachten gevangen.

Tweettip via Jeroen van Beijnen

Vanaf gisteren kan je namelijk feetjes vangen met je smartphone. Ik heb die Rabo Kluis wel zien staan bij de ingang, maar geen aandacht aan geschonken.
Wat jammer dat we vrijdag geweest zijn. Maar nu moeten we nog een keertje terug!! Errug!
Zie ook blopgpost op Pretwerk.nl.

Heerlijk zo'n blogdagje :). Tot morgen.
Judith

Het Nieuwe Leren ofwel #durfteleren *) -1-

2 reacties
*) De hashtag "durfteleren" zag ik onlangs in een presentatie van Justine van den Berg. Ik heb m gebruikt omdat het zo goed aansluit bij dit blog. @Justine: Geweldige hashtag!

Maar goedemorgen Marcel,

Het is al weer bijna 3 weken geleden dat de thema-ochtend Het Nieuwe Leren in de DinoDome van het GaiaPark was. Deze bijeenkomst was speciaal bedoeld voor faculteitsdirecteuren, die enkele experts uit hun organisatie mee konden nemen.
Het was een goede bijeenkomst alleen de opkomst van de faculteitsdirecteuren viel tegen. Had dit te maken met tijdstip (hectische jaarafsluiting) of staat ICT in het onderwijs laag op het prioriteitenlijstje van onze managers? Of geloven zij in Het Nieuwe Leren van Koefnoen?


Jammer vond ik het wel, dat er weinig faculteitsdirecteuren waren. Nu waren we toch weer bijeen met gelijkgestemden.

ZuydPlein was mede-organisator, onze Chris was dagvoorzitter en trapte de thema-bijeenkomst over Het Nieuwe Leren af met een presentatie over ICT in (en niet voor) het onderwijs. Hij haalde enkele trends uit het Horizonrapport aan. Daarover heb jij ook al eens geblogd.
We moeten volgens dit rapport en SURF rekening houden met
- grote diversiteit didactische inzet (van gebruik van ICT als alleen opslagmiddel tot intensieve online samenwerking)
- kennis en vaardigheden docenten (technisch én didactisch)
- kennis en vaardigheden studenten (overschat)
- scala aan draadloze apparaten (vergt aanpassing ICT)
Chris benadrukte (natuurlijk als verantwoordelijke van  ZUYD Bibliotheek) het belang van informatievaardigheden.
Wat betekent dit voor Horizon ZUYD?
We hebben jarenlang geëxperimenteerd maar niet doorontwikkeld. Er is (nog) geen visie vastgesteld maar door Ralf Kruytzer is hard gewerkt aan een 'Strategisch ICT-plan Hogeschool Zuyd' (concept zat vandaag in onze mailbox, moet m nog lezen)

Els Koelewijn presenteerde het voorbeeld van een goed geïmplementeerd DLWO-plan binnen ZUYD. Geweldig dat de 'softe' faculteit Verloskunde hierin voorop loopt! Top vrouwen!
Els was d.m.v. een Prezi-presentatie (i.s.m. Evelien van Limbeek) aanwezig en vertelde over hun aanpak die in anderhalf jaar is ontwikkeld. (helaas is deze Preze geluidloos). Voorwaarden zijn:
- commitment van de directeur
- training just in time en on the job
- DLWO- coach (een student!) als vraagbaak en ondersteuning van medewerkers
- gelabeld budget

Toegevoegd 29-6-2011, 15u45 Filmpje geupload, nu  de Prezi met de mooie stem van Els Koelewijn erbij. Dank voor het doomailen, Els! Veel kijkplezier (10 minuten)
ICTO-collega Harry Vaessen liet verschillende voorbeelden zien van videoconferencing (Bv. Adobe Connect en Skype) zoals die bij verschillende faculteiten zoals Hotelschool, Logopedie, Ergotherapie en bij de Wijk van Morgen worden ingezet.


Frans Schoonbrood van de Zorgacademie (samenwerking tussen diverse ziekenhuizen in de regio, Hogeschool Zuyd, Arcus en Open Universiteit) stal de show met Paro, de knuffelrobot.
Hij vertelde over de Blended Learning praktijk van de Zorgacademie die rondom 3 (ICTO) thema's zijn georganiseerd:
1. Zorg en monitoring op afstand
2. Zorg robotica
3. Digitale dossiers (portfolio)
Voorbeeld van goede samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en praktijk.

Het belang van het delen van DLWO-plannen via de Blackboard Community of Practice eLearning werd nog eens benadrukt. Ook werd de open vraag gesteld:
Daarna was het woord aan 2 faculteitsdirecteuren: Bert Melief (interim I/TI) en Rafaël van Crimpen (AVM, Academie Verloskunde).
Bert Melief heeft een jaar geleden een rapport geschreven gebaseerd op het vooronderzoek door ZuydPlein. Daarin waren enkele waarnemingen geformuleerd:
- veel klachten kwaliteit ICT diensten
- wie doet wat?
- sommige faculteiten hebben plannen, maar waar is de gezamenlijkheid?
- Beleidsgroep I & A (Informatie en Architectuur) is te weinig zichtbaar
Zijn aanbeveling "neem op korte termijn een besluit over ambitieniveau van ZUYD op ICT-gebied" is nog niet overgenomen. Maar het Strategisch ICT-plan is inmiddels in concept klaar.
Wel is het RASCI-model toegepast op ICT-processen: wie is waar (financieel) verantwoordelijk voor en wie moet geraadpleegd en geïnformeerd worden. Dat is al een 1e belangrijke stap.

Rafaël van Crimpen vertelde wat faculteitsdirecteuren in dit proces kunnen doen:
- verantwoordelijkheid nemen
- faciliteren in tijd, geld en personeel
- deskundigheidsbevordering docenten stimuleren

Met dank aan het verslag van collega Frans Roovers. Op basis mijn tweets had ik niet zo'n lang bericht kunnen schrijven.
De powerpointpresentaties van Chris Kuijpers, Harry Vaessen, Frans Schoonbrood en Bert Melief zijn alleen intern beschikbaar via Infonet [inloggen met hszuyd-account].

Na de koffiepauze gingen we in subgroepen uiteen om aan de hand van het vier-in-balans model verder te praten. Daarover morgen meer, anders wordt deze blogpost veel te lang :)

Superdoei!
Judith

donderdag 23 juni 2011

Hellup! Waar is mijn blogritme?

0 reacties
Halloooo!

We waren zo goed bezig met bloggen, zo beetje om de dag, maar het ritme is helemaal zoek. Ik mis het ook echt. Het is voor mij altijd een moment van reflectie. Genoeg ideeën, verschillende in concept klaar. Aan het uitwerken kom ik maar niet.
Nee, ik zeg niet dat ik het druk heb. Iedereen heeft het druk. Het lijkt wel een nieuwe aandoening :S. Ik niet hoor, ik ben lekker bezig :D
Moet gewoon betere keuzes maken. Doen en laten! Het terugkerend thema! Niet alleen maar brandjes blussen, zoals Arjan Zuidhof het (terecht) noemt. Nee juist zelf vuurtjes stoken :D Dat Vuur&Vlam-gevoel weer aanwakkeren!

Ja, na de zomervakantie starten we met een nieuw blog. Want ZuydPLEIN als organisatieonderdeel houdt op te bestaan. Helaas. Morgen ons laatste teamuitje. Naar de Efteling! Want de Efteling was de inspiratiebron bij totstandkoming van ZuydPLEIN.

Het wordt (ondanks de voorspelde regen) vast een mooie dag!
Dans je morgen met me mee bij de Indische Waterlelies?


Tot morgen in de bus.
Judith

Quest Psychologie: Serious Gaming, maar ook Nee zeggen

0 reacties
Ha die Judith,

Dit zal toch wel een van onze laatste blogs zijn op ictozuydplein.blogspot.com. Aangezien dat ZuydPLEIN op gaat in een ander organisatieonderdeel denk ik dat wij ook op zoek gaan naar een ander BLOG. Maar zover is het nog niet! En we maken dit schooljaar hier af!

Ik heb me van het weekend de Quest Psychologie gekocht. In eerste instantie omdat die over leren ging.


Maar uiteindelijk sloeg ik hem halverwege open en kwam ik bij een artikel uit over Serious Gaming. Erg leuk om wederom een bevestiging te hebben van dat dit een groeiend domein is. Leuk artikel!

Dan blader je verder en dan kom je direct een tweede (bij mij) passend artikel tegen dat gaat over het Nee-zeggen. Ook zeer interessant. Vooral omdat het eigenlijk zaken zijn die je weet maar niet doet.

Ik ga in ieder geval niet Nee zeggen tegen Serious Gaming. Daarvoor is het onderwerp te leuk! Oeps daar ga ik weer!

Groeten Marcel

dinsdag 7 juni 2011

Bloggers Zuyd, waar zijn jullie?

4 reacties
Ha Marcel,

Bedankt voor je sollicitatie-blogpost. Natuurlijk ben je aangenomen, zonder Marcel geen JaM! Volgende week starten? DOEN we!
Een paar dagen geleden las ik het artikel 'Weblogs bij de HAN'. O, wat ben ik jaloers op de HAN. Hoe zij hun kennis delen, social media hiervoor gebruiken en inzetten. Dat gun ik Zuyd ook!

In het artikel lichten Paul Siepman en Geert Veneklaas het beleid t.a.v. weblogs bij de HAN toe. Zij vragen zich niet meer af of ze iets met weblogs moeten, maar hoe ze die als organisatie het beste kunnen faciliteren. Ze gebruiken WordPress als blogtool. Technisch en functioneel beheer is geregeld. Bloggers krijgen advies en worden d.m.v. cursussen ondersteund. HAN heeft bewust gekozen voor onderscheid tussen statische-formele (website) en dynamische-persoonlijke informatie (weblogs). Door het inlezen van de blogfeeds op de website van HAN wordt de koppeling gelegd tussen formeel en informeel.

Bij de HAN zijn verschillende bloggers actief. Ik volg er een paar: Opgemerkt van Irma van Houts (gebruikt Blogger ipv WordPress) ; HANs on Experience (blog over Techniek!). Niet alle blogs worden gekoppeld op de website, ik wel benieuwd of daar criteria voor zijn.

Citaat uit de blogpost:
"Een weblog staat of valt met de bevlogenheid van de bloggers. Met de wil om te delen, je kwetsbaar op durven te stellen en open te staan voor kritiek. Dat is een houding die niet iedereen van nature in zich heeft. Maar daar ligt wel de kracht van een goed weblog. Een weblog moet boeien en uitdagen, doet het dat niet dan verliest het weblog zijn functie. Dat risico ligt ook bij sommige HANblogs op de loer. Te weinig frequentie, te weinig uitdagende content. En dat is jammer, omdat ik er van overtuigd ben dat iedereen een interessant verhaal te vertellen heeft. Struikelblokken zijn vaak tijdgebrek of schroom. Maar bloggen is ook een houding die je jezelf aan kunt leren of op kunt leggen. Niet elk bericht hoeft een degelijk en onderbouwd artikel te zijn. Schrijf over waar je mee bezig bent, welke problemen je daarbij tegenkomt, waar je enthousiast over bent, wat een succes was of juist waarom iets fout ging. Doe dat vanuit je eigen rol, niet vanuit de organisatie. Lezers willen interactie met mensen, niet met organisaties."

Precies! Interactie, daar draait het om. Maar dan is het toch prettig als de organisatie belang hecht aan medewerkers die hun expert/kennis al bloggend willen delen en zo een ambassadeur zijn voor hun organisatie. Nee, Zuyd heeft mij/ons niet gevraagd om te gaan bloggen. Dat is ontstaat vanuit intrinsieke motivatie. Maar wij zijn zo wel in dialoog met onze omgeving. Wie ziet dit binnen Zuyd? Ik word soms een beetje moe van dat pionieren, ik wil ook wel eens resultaat en implementatie. Of is mijn Circle of Influence toch niet zo groot? Misschien wat meer naar Covey luisteren en pro-actiever worden. Ja, geduld is een schone zaak (één van mijn verbeterpunten n.a.v. mijn functioneringsgesprek ;)).
Als early adapters heb je altijd met weerstand te maken. Gelukkig houden wij elkaar al bloggend overeind, en met zo'n ICTO-team als steun en toeverlaat, hou ik het wel vol hoor. En natuurlijk is er altijd nog muziek, voor steun en inspiratie!


Of klik op de link om het prachtige Blof-nummer te bekijken en beluisten.
Nog eventjes en ik ga het live horen :)

In mijn Vuur & Vlam- blogpost heb ik al eens een poging gedaan om wat actieve social media Zuyderlingen in kaart te brengen. Tot op heden geen reactie.
Ik ga zelf maar weer verder aan de weg timmeren. Misschien krijg ik nog een paar collega's van het Netwerk Marketing & Communicatie zo ver dat ze naast microbloggen, ook gaan bloggen. Nu eerst maar eens verder werken aan het blog voor Blackboard via WordPress!

Nog meer jaloers op HAN, ze hebben HAN TV!
Heb deze blogpost af zitten maken in onze flexruimte. Waarom voelt dat als spijbelen? Gewoon omdat dat leuk is? :)
Fijne dag.
Groetjes,
Judith

Natuurlijk, zijn er wel Zuydbloggers waar ik trots op ben:
Weblectureshszuyd van collega Frans
Oculary van overbuurman Jack
Triootje Onderwijs van Ankie, heeft zulke leuke ideeën, laat het horen!
en natuurlijk alle (domein)blogs van Bibliotheek Zuyd en jouw studenten van DoIT@Zuyd
Maar er zijn er vast meer! Bloggers Zuyd, waar zijn jullie?