maandag 18 april 2011

De Bibliotheek; Nodig! Maar de definitie moet over!

1 reacties
Ha Judith,

Waarschijnlijk is dit de eerste keer dat ik een 'volle' BLOG ga gebruiken om te reageren op een van jouw blogs. Het gaat zich om jouw BLOG met de titel: 'Bibliotheek Zuyd overbodig?'. Je spreekt daarin over de stappen die genomen zijn door onze Bibliotheek in het meegroeien met de tijd. En je spreekt over de worsteling die Bibliotheken hebben met hun plek in onze huidige tijd. Je sluit je blog af met de opmerking van MacKenzie Owen en met je eigen vragen. Ik zal je zeggen: Jullie hebben het beide mis!

MacKenzie Owen

De rol van bibliotheken bij kennisdeling wordt sterk belemmerd door het in stand houden van veel overbodigs. Door te kijken naar het daadwerkelijke informatiegedrag van studenten en daar onbevooroordeeld op in te spelen, kunnen we de bibliotheekvoorziening weer actueel en relevant houden.

Judith van Hooijdonk

Maar zou Bibliotheek Zuyd ook die feniks moeten zijn, en zichzelf (en haar boeken? zoals bij de start van ZuydPLEIN ;)) verbranden en daarmee ook het onderwijs te veranderen?
Is de bibliotheek daartoe in staat? Is dat haar rol?


Een beetje gelijk heb je wel Judith. De Bibliotheek zou zichzelf moeten veranderen. Maar niet naar iets nieuws. De oorspronkelijke betekenis van het woord is verkeerd ingevuld! Ergens in de historie is Bibliotheek gekoppeld aan 'vault of books' vanuit Theca en Biblio, maar ik stel je voor om nog een stapje terug te gaan... Laten we terug gaan naar The Bibliotheca, wat volgens mij later verkeerd vertaald is naar verzameling van verhalen/boeken.

Over 'The Bibliotheca' wordt op Wikipedia het volgende gezegd
The Bibliotheca (Ancient Greek: Βιβλιοθήκη 'library'), in three books, provides a comprehensive summary of traditional Greek mythology and heroic legends, "the most valuable mythographical work that has come down from ancient times," Aubrey Diller observed,

Maar ik baseer mijn stelling dat de definitie over moet door het epigram dat Patriarch Photius I van Constantinopel heeft gemaakt:

'Draw your knowledge of the past from me and read the ancient tales of learned lore. Look neither at the page of Homer, nor of elegy, nor tragic muse, nor epic strain. Seek not the vaunted verse of the cycle; but look in me and you will find in me all that the world contains'

En in die laatste zinsnede zit hem de kern. Als je in de Bibliotheek kijkt dan zou je alles moeten zien wat de wereld bevat. Creativiteit, inspiratie, het verleden, het heden, de toekomst en alles wat nodig is om daar te komen.

Dat was dus altijd al de bedoeling van de Bibliotheek. Dat is niet nieuw. Maar volgens mij beginnen we in de Bibliotheek van Zuyd daar nu pas voor het eerst zelf in te geloven!

Imagine (vooral 6:10) Creativity is as important as Literacy


Dus laat ons een stap terug doen! Het woord Bibliotheek herdefinieren! En daarna uitstralen dat de Bibliotheek al jaren die omgeving is die de wereld bevat. Vroeger, nu en MET de toekomst!Grijns... Zoals Bono zingt: "You don't know how beautiful... You don't know how beautiful you are!"

(Super)Librarians! Get on your BOOTS!

Groeten Marcel

Echte vrienden

0 reacties
Hello my friend :)

En heb je dit weekend ook wel van het zonnetje genoten? Je hebt je (meer dan je teamgenoten ;)) in het spel 'Who is John Galt' verdiept, ik had er even geen zin. Ik heb me verdiept in het boek 'Echte vrienden' van Stine Jensen 
Woensdag was ik even bij Selexyz Dominicanen. Natuurlijk ook ingecheckt op Foursquare; nog 1 check-in en ik krijg de 'free bestseller' :). Maar ik was daar om het boek 'Meisje met negen pruiken' te kopen, zoals ik in mijn vorig blog al meldde. Bij de kassa zag ik het boek 'Echte vrienden' liggen, een koopje van 4,95 ihkv Maand van de Filosofie. Ik had er al iets over gelezen, ik kon het niet laten liggen.


Dit essay is een persoonlijke verkenningstocht van Stine Jensen naar de jacht op en de handel in intiem kapitaal (voortbodurend op de definities van de filosoof Bordieu) in dit digitale tijdperk. Intiem kapitaal bestaat uit persoonlijke informatie waarvan je wilt dat dit niet voor iedereen openbaar beschikbaar is. Maar tegenwoordig strooien we kwistig rond met ons intiem kapitaal en zetten daarmee ons privacy op het spel. Op internet belanden geen oude koeien meer in de sloot ;)
Jensen onderscheidt drie domeinen: social media (Facebook) journalistiek ('hoernalistiek' van GeenStijl en PowNews) en overheid (WikiLeaks). Ze gebruikt daarbij actuele, persoonlijke voorbeelden.

Is social media alleen tijdsverspilling dat leidt tot concentratiegebrek en oppervlakkigheid, zoals ook Nicolas Carr beweert (zie mijn blog hierover). Waarom blijf ik dan actief? Omdat het plezierig is, informatief, sensationeel en soms ook nuttig.
Maar hoe 'echt' zijn onze Facebookvrienden en Tweeps, vraagt Jensen zich af? Iedereen is op de sociale netwerken een betere versie van zichzelf (een soort Second Life), we doen alleen maar leuk en aardig (de meeste dan :)). Maar probeer je in het 'echte' leven ook niet aardig gevonden worden? Wat zijn vrienden, wat zijn net-niet-echte vrienden?
Aan de hand van verschillende filosofen legt Stine Jensen onze ambivalente omgang met ons intiem kapitaal bloot. Intiem kapitaal is handel voor de media geworden. En zeg nou zelf we houden van voyeurisme. Dat was vroeger ook al zo.
Spionnetje; koekeloren is van alle tijd
We zijn wel nieuwsgierig, niets menselijks is ons vreemd. We willen allemaal graag dat persoonlijke verhaal horen over een 'vriend', die bekende Nederlander, politici, maar als het om eigen intiem kapitaal gaat, willen we dit afschermen onder mom van privacy. Wat is nog privé als we onze persoonkijke informatie in een publieke ruimte (denk aan de telefoongesprekken in de trein) met iedereen delen. Jensen zegt dat privé niet veel met territorium te maken maar met regie. Je wilt zelf bepalen wie je toegang geeft tot je intiem kapitaal en willen daarin niet gecontroleerd worden. Ze constateert een afnemend vertrouwen, een toenemend wantrouwen waardoor onze omgang met intimiteit veranderd is.

Waarom verspreiden we toch al dat intieme kapitaal? Stine Jensen geeft: hiervoor de volgende redenen
  • evolutionair (opgemerkt worden)
  • sociologisch (bij een groep willen horen)
  • psychologisch (contact, aandacht)
  • emancipatoir (bevestiging vragen)
  • recreatief (verstrooiing)
Wat is echt en onecht? Ik leef alleen een echt leven en daarin speelt social media nu een rol. Ik probeer zorgvuldig controle te houden over mijn intiem kapitaal. Ook ik schipper tussen anonimiteit en transparante vrijheid. Ik probeer zo oprecht mogelijk te zijn. Ik heb nog wel vertrouwen, dat is misschien wel een beetje naief? Maar ik wil niet wantrouwend door het leven te gaan.
Wil je toch al je sporen op het internet wegwissen, dan bestaat er zoiets als Delete Me. Ik heb niet echt vertrouwen in dat dan mijn hele online geschiedenis verdwijnt, daarover kan Miguel van de Laar mij vast meer over vertellen. Wil je nou toch lekker blijven facebooken, twitteren én bloggen :) dan kan je een digitaal testament maken via de website www.ikrip.nl

Bizar. Wist jij dat zoiets bestond? Ik hou er niet zo van om over mijn dood na te denken. Ik heb wel een testament, maar geen digitaal, misschien toch nog maar eens over nadenken.
Ik vond het een lekker vlot lezend boek, dat in begrijpelijke taal de dilemma's rondom social media: 'privé' 'publiek' 'echt' 'net-niet-echt', in filosofisch perspectief plaatst. Het is goed om zo nu en dan bij de grenzen van het internet stil te staan. Woensdag is Stine Jensen te gast bij KRO Profiel, daar ga ik zeker naar kijken.

Wat zijn nou 'echte vrienden'?


*grijns*
Judith

woensdag 13 april 2011

Bibliotheek Zuyd overbodig?

1 reacties


Hè, wat zegt ze nou?
Ja Marcel, in de nieuwste uitgave van mijn vakblad Informatie Professional stond een artikel over de toekomst van de hogeschool- en universiteitsbibliotheek 'De Nederlandse Bibliotheek voor het Onderwijs' door John MacKenzie Owen

Het is een prikkelend artikel van een bibliotheekgoeroe die bijna met emiritaat gaat. Ik wilde het atikel in 1e instantie even via Yammer met de collega's delen, maar ik las de blogpost van Leen Liefsoens en dacht, ach waarom niet, nog maar een blogpostje ( dank je Leen :))

Volgens MacKenzie Owen zijn er 3 typen bibliotheken:

De kostbare bibliotheek met kostbare werken (cultureel erfgoed), onderhouden door enkele hooggespecialiseerde bibliothecarissen.
Zuydbibliotheek is me zeer dierbaar, maar valt niet onder de categorie kostbare bibliotheek.

De digitale bibliotheek, waar digitale informatie en diensten worden aangeboden, meestal onderhouden door een handjevol bibliothecarissen. Veel studenten maken gebruik van de digitale bibliotheek, voorziet dus in de behoefte gezien de enorme toename van informatiegebruik.
Heeft iedere onderwijsinstelling wel een eigen digitale bibliotheek nodig? Kunnen we niet volstaan met 1 Nederlandse digitale bibliotheek voor alle vormen van onderwijs? Die gericht is op functionaliteiten in plaats van collectie (alle typen, ook leermodules) en onderhoud van licenties? Eventueel door een commerciële partij geëxploiteerd?

En

De overbodige bibliotheek: dit is de bibliotheekruimte vol met boeken, waar heel veel bibliotheekmedewerkers bezig zijn om het geheel netjes te ordenen en te catalogiseren. Zoveel werk waar zo weinig gebruikers gebruik van maken, volgens MacKenzie Owen dan. De ruimte wordt alleen in beslag genomen door studenten met hun laptop, die nauwelijks gebruik maken van die boeken en tijdschriften in de ruimte.
Waarom ruimen we die boeken- en tijdschriftrekken niet op, en creeëren daar niet meer werkplekken of loungeruimtes waar studenten heerlijk kunnen vertoeven, voorzien van een goede catering en fijn samen kunnen werken.

Is dat zo? Zijn de kasten alleen maar sfeervolle wanddecoratie? Besteden we te veel tijd aan acquisitie, catalogiseren, uitleen en opruimen? Heeft Zuyd voldoende aan een seat2meet-achtige omgeving en 1 digitale onderwijsbibliotheek à la Google?

Ik ben nu een jaar weg uit de directe dienstverlening van de bibliotheek, daardoor neem je iets meer afstand. Ik vraag me ook wel af of we zoveel arbeidstijd moeten besteden aan aanschaffen en inwerken van boeken en IBL. Studenten krijgen steeds meer moeite met catalogusgebruik, snappen niets van de verouderde classificatiesystematieken. Moeten we ons niet meer focussen (dan nu al gebeurt) op informatievaardigheden, onderzoeksvaardigheden en instructies in hoe kennis te delen mbv o.a. social media?
Ja! Natuurlijk! maar ...
Wat als het onderwijs nog zo gericht is op het papieren boek? Het uitlenen of beschikbaarstellen van eBooks door de bibliotheek nog niet zo eenvoudig is? Docenten ondanks alle PR de weg naar databanken niet vinden? Docenten die net zoals studenten het zo verdomd lastig vinden om te zoeken in deze digitale bronnen? De auteurswetgeving nog zoveel problemen oplevert in het kennis delen in de digitale leer- en werkomgeving en daardoor massaal weer boeken worden aangeschaft?

De bibliotheek zou graag die rol van adviseur willen zijn, maar zij worden toch nog steeds gezien als faciliterend, ondersteunend. Bibliotheek Zuyd zou die positie moeten opeisen! Kom op Super Librarians!De bibliotheek is al lang niet meer de enige plek waar informatie beschikbaar is. Maar de bibliotheek stelt zich nog te veel op als dienstverlener en bemiddelaar terwijl gebruiker zichzelf best wel kan bedienen. Als ze maar geleerd wordt hoe!
Wat is er veranderd sinds mijn blogpost 1 jaar geleden over de Super Librarian? Hoe ver zijn we in de rol als spil in lerende sociale kennisnetwerken?
Er zijn het afgelopen jaar weer de nodige stapjes gezet. Steeds meer opleidingen vinden informatievaardigheden belangrijk en geven het een plek in het curriculum.
Ik denk wel dat langzamerhand collectievorming van papieren materiaal wat los gelaten zou moeten worden.
Bibliothecarissen van Zuyd werken mee aan onze eDingen@Zuyd, geven workshops over Google Apps, Social Bookmarking, Netvibes, RSS, microbloggen.Bibliotheek Zuyd zou zich ook moeten mengen in de sociale netwerken om op die manier gebruikers te wijzen op relevante informatie. Dus naast workshops en trainingen ook deelnemen in social media! Ook op dit gebied worden 1e stapjes gezet.
Echter gevoelsmatig wordt dit beleefd als weer iets erbij, terwijl ik denk dat dit dé rol moet zijn voor de bibliothecaris. Niet achter de bibliotheekbalie en boeken catalogiseren en uitlenen, maar het onderwijs in! Gezien de omvang van de formatie van Bibliotheek Zuyd zullen keuzes gemaakt moeten worden.

Eén digitale onderwijsbibliotheek? Dat betekent volgens MacKenzie Owen op nationaal licenties beheren, maar wat wordt dan het verdienmodel van de uitgevers? We betalen nu met zijn allen ongelooflijk veel voor licenties. Alternatieven als gebruik maken van Open Access-materiaal is nog steeds geen gemeengoed in het onderwijs.Oer het beschikbaarstellen van eigen publicaties via een Creative Common licentie is de bewustwording-campagne ook nog niet echt geland. En volgens mij participeren weinig docenten inWikiwijs.

Tot slot nog maar eens een keer het filmpje over de bibliotheek van de toekomst!


Dat er we in een veranderende omgeving werken moge duidelijk zijn. Maar Bibliotheek Zuyd overbodig? Nee toch?
Volgens MacKenzie Owen:
De rol van bibliotheken bij kennisdeling wordt sterk belemmerd door het in stand houden van veel overbodigs. Door te kijken naar het daadwerkelijke informatiegedrag van studenten en daar onbevooroordeeld op in te spelen, kunnen we de bibliotheekvoorziening weer actueel en relevant houden.

Maar zou Bibliotheek Zuyd ook die feniks moeten zijn, en zichzelf (en haar boeken? zoals bij de start van ZuydPLEIN ;)) verbranden en daarmee ook het onderwijs te veranderen?
Is de bibliotheek daartoe in staat? Is dat haar rol?

Je weet, ik ben niet zo zelf-destructief ;).
Benieuwd hoe jij hierover denkt, hoe mijn collega's van Zuyd en in het land dit zien. Laat je horen!
Judith

zondag 10 april 2011

4 april was TEDx Maastricht 'the future of health'

1 reacties
Hoi Marcel,

Heb jij vorige week maandag de tweets gevolgd van #TEDxMaastricht?
Ik niet zo, is toch lastig tussen de bedrijven door. Is er trouwens iemand van de faculteit Gezondheidszorg of van een kenniskring van Zuyd geweest? Ik heb er niets over gehoord. Je moet er wel voor worden uitgenodigd, uiteraard was 'onze' Jeroen van de partij. Ik heb diverse enthousiaste tweets van hem voorbij zien komen. Op het eind van de dag heb ik Jeroen gevraagd wat ik zeker niet mocht missen.

Wij gebruiken regelmatig TED-filmpjes in ons blog. Voor degene die nog niet zo goed weten wat TED is:
TED is een jaarlijks event waarop onder het motto ‘Ideas worth spreading', sprekers hun toekomstvisies delen op het gebied van Technologie, Entertainment en Design. TEDx-evenementen zijn gebaseerd op het TED-formaat, maar wel onafhankelijk van de TED-organisatie. Een TEDx-evenement is gratis, maar niet iedereen kan er bij zijn, er vindt een selectie plaats op basis van eigen bijdrage. Deze evenementen worden altijd live stream uitgezonden.

Terug naar de kijktips van Jeroen.
Ik moest zeker naar Sophie van der Stap kijken. In 1e instantie zei me deze naam niets maar toen ik het begin zag, wist ik het weer. Dit is het meisje van de negen pruiken. Ik heb haar enkele jaren geleden bij De Wereld Draait Door gezien n.a.v. het verschijnen van haar boek 'Het meisje met negen pruiken'. Als 21-jarigen kreeg zij kanker, door met verschillende pruiken onder de mensen te begeven, kon zij even de harde realiteit vergeten. Met de pruiken op had ze speeltijd en kon ze ondanks de kanker even gelukkig zijn. "Playing a mindgame with your illness". Indrukwekkend verhaal en filmpje. Ik ga haar boek nu zeker lezen.


Wat ik zeker ook moest zien, zei Jeroen, en jij ook, is onderstaand filmpje van Tim Hurson. Een inspirerende presentatie wat unexpected connections teweeg kunnen brengen. We stellen de verkeerde vragen, we moeten vragen stellen waar we het antwoord niet op weten, dan pas komt innovatie BOOM!
The miracle of creativity:
looking ahead it seams impossible
looking back it seems inevitable


Als tip kreeg ik ook om naar de hele 4e sessie te kijken, dat is me niet meer gelukt op deze mooie zondagmiddag, maar natuurlijk wilde ik wel even het filmpje van Fred Lee, bekend van 'If Disney ran your hospital' bekeken ;) Hij vertelt overtuigend dat het ook voor een patiënt niet om tevredenheid draait maar net zoals bij Disney om de belevenis. Compassie, aandacht met liefde, vermindert stress bij een patiënt. Echter een belevenis is niet meetbaar.


Ik zag nog zoveel tweets over Simon Sinek dat ik die ook nog eventje heb bekeken.
Alles draait om vertrouwen! (goh ;)) Als we ons omringen door mensen die geloven in wat wij geloven, dus in een veilige omgeving vertoeven, dan durven we risico's te nemen, te experimenteren, fouten te maken. Sinek verlangt naar meer menselijke interactie, hij wil meer 'hand shake' conversatie, dus niet echt een social media man. Maar natuurlijk heeft Sinek gelijk; vertrouwen, persoonlijke aandacht en passie  moet je centraal stellen in je professionele houding, inspirerend leiderschap!


Nog zoveel meer moois te zien bij TEDx Maastricht, maar dat kan je zelf ook ontdekken m.b.v. deze links:
Ik hoop dat vele gezondheidszorgmanagers deze inspirerende lezingen goed tot zich laten doordringen. Ook onze gezondheidszorg (net zoals het onderwijs) heeft inspirerende leiders en gepassioneerde medewerkers nodig.

groetjes,
Judith

vrijdag 8 april 2011

Zuyd en OU presenteren: Nederlands Informatica Onderwijs Congres

3 reacties
Goedemorgen Judith,

Goed geslapen? Hoe was je edingen cursus? Google Docs was geloof ik het topic gisteren nietwaar? Hebben onze cursisten veel geleerd van onze informatieprofessionals?

Vandaag en gisteren staan voor de opleiding Informatica/Technische Informatica in het teken van het NIOC. Het Nederlands Informatica Onderwijs Congres.En trots dat ik ben! Niet alleen voor diegene die achter de schermen hebben gewerkt vanuit ons team om het te organiseren (Thanks vooral naar Miguel, Dennis en natuurlijk Marlou) Maar ook voor de vele lezingen die door mijn collega's (mede) verzorgd wordt. Of het nu gaat over zeer inhoudelijke topics hoe te 'transfereren van Bio Informatica naar Technische Informatica (Bart Wauben). Of het nu gaat over persoonlijke effectiviteit bij 'Getting Things Done' (Chris Kockelkoren off course) Of het nu gaat om rondetafeldiscussies. Ik ben er trots op!

Ook trots ben ik op de onderwerpen die Rianne en het duo Guus/Miguel presenteerden.

Rianne heeft gepraat over ZuydRobotics onze Robotica club voor studenten. Door deze presentatie heb ik gemerkt dat Robotica bruist op Zuyd en binnen verschillende opleidingen wordt er hier aandacht aan besteed. Ik zie het toch als opdracht om te gaan proberen om die krachten te bundelen. En wellicht dat dan onze WK Voetbal deelname aan de Horizon kan verschijnen. Rianne heeft ook de Social Community DoITatZuyd besproken die nu bemensd wordt door een vijftal studenten. Ik ben eigenlijk alleen nog op zoek naar een goede docent die de zaak kan aansturen. HmmMmmmm....

En Guus en Miguel? Nou die geven het vak Security voor Software Engineers en participeren in de minor Digitale Identiteit. Vooral bij dat eerste vak vind ik het geweldig dat ze gebruik maken van de methodiek om studenten zelf filmpjes te laten maken. De filmpjes gaan dan a-la Mythbusters over een bepaalde mythe die bestaat en die de studenten dan proberen te 'kraken'.


(Dit is het origineel de Eigen Video volgt later)

Maar nog net een klein beetje meer trots ben ik op onze studenten. Ze stonden er weer! Een leuke demo met Naomi onze NAO roboten de door henzelf gemaakte LEGO NXT flipperkastGeweldig toch! En dat allemaal op een conferentie in Heerlen, op Zuyd! Echt gaaf! En al deze mensen doen dat uit Liefde voor het vak! Echt Trots ben ik daar op!!!Greetz Marcel

woensdag 6 april 2011

Ons Nieuwe Werken

0 reacties
Hoi Marcel,

Zoals je weet heb ik veel 'getreind' de afgelopen dagen, daardoor wat lees- en blogdenktijd gehad.

Zo heb ik o.a. het gratis eBook 'Werken nieuwe stijl' van Bas van de Haterd kunnen lezen. Tijdens de Get Together heeft hoofd P&O een presentatie gegeven over Het Nieuwe Werken. Helaas kon ik daar niet bij zijn, want ik zat bij jou :). Tijdens deze Zuydconferentie heb ik naast HNW nog iets gehoord als 'gevels neerhalen', netwerkorganisatie, en uiteraard onze Zuydwaarden: 'open, ambitieus, inspirerend, vakkkundig, ondernemend'; daar word ik wel blij van. Maar zoals gezegd ik ben niet bij de presentatie van Het Nieuwe Werken geweest en ook niet bij die van het CvB over bestuursfilosofie, dus weet ik niet of er al reden tot juichen is.

In het eBook van Bas van de Haterd dat een samenvatting is (voor kenniswerkers die geen tijd hebben om het echte gelijknamige boek te lezen ;)) worden voorwaarden geschetst die nodig zijn voor de vernieuwende manier van werken. Het boek is te lenen bij Bibliotheek Zuyd op de locaties Nieuw Eyckholt en Havikstraat, zie ook bijbehorende website
Het nieuwe werken heeft volgens vd Haterd 3 pijlers:

  1. Technologie & Communicatie
  2. Werkplek
  3. Mentaliteit & Cultuur
Over elk van deze 3 pijlers zal moeten worden nagedacht. Meestal krijgt de werkplek veel aandacht, inrichten van flexwerkplekken valt natuurlijk op. De veranderende arbeidsmarkt (langer doorwerken, meer ZZP-ers) vraagt steeds meer om plaats en -tijdsonafhankelijk werken. Thuiswerken dat nu mogelijk is met de hedendaagse (communicatie-)technologie. Het gebruik van mobiele apparaten en de enorme vlucht van social media waardoor men steeds meer en vaker met elkaar verbonden is.
Maar waar Het Nieuwe Werken vooral omdraait is vertrouwen. Cultuur van veel organisaties is nu nog gericht op aansturing, controle en angst. Maar prestatie en resultaat worden de belangrijkste graadmeters als tijd in de vorm van aanwezigheidsplicht dat niet meer is. Dit zal minder als controle worden gevoeld als dit op basis van goede afspraken gebeurt.
Leiderschap wordt bij Het Nieuwe Werke steeds belangrijker. Leiders zijn geen managers. Managers managen dingen en geen mensen. In een kennisintensieve organisatie met steeds meer zelfsturende teams heb je leiders nodig die voorbeeldgedrag tonen. Leiders die hun mensen inspireren en hun talenten laten ontplooien. Gelukkig hebben wij er zo één!
Een visie neerleggen is belangrijk bij het succesvol invoeren van Het Nieuwe Werken, maar ook het doel benoemen waar naar toe wordt gewerkt.

Ik heb inmiddels op aanraden van Jack de concept-versie van de CvB-notitie 'Duurzaam van betekenis voor een professie : de besturingsopgave van Zuyd' gelezen.
Zuyd is goed bezig. Een visie is neergelegd, het doel waar het CvB naar toe wilt ook. Hoewel ik wel een beetje het 'Bij welke reorganisatie werk jij? -gevoel krijg. Alles is nog niet uitgekristalliseerd, maar het begin is er. Er komen nieuwe units met directeuren, dat worden dan de managers die moeten sturen. Maar er worden ook teams gevormd met teamleiders. Ik hoop dat dit de inspirerende leiders worden, die het werken nieuwe stijl bevorderen. In de notitie wordt ook even gesproken over moderne arbeidsverhoudingen die uitgaan van ruimte, vertrouwen en heldere doelafspraken.Daar wordt ik wel blij van.

Menno Lanting heeft ook een nieuw boek geschreven Iedereen CEO, over netwerkleiderschap in de nieuwe organisatie. Aanschaftip voor Bibliotheek Zuyd!
Hierin meer de nadruk op het gebruik van social media ter ondersteuning van deze nieuwe manier van samenwerken, verbinden, innoveren en kennis uitwisselen. Ook hierin de boodschap dat social media, technologie geen doel op zich is. Zoals dit ook in onderstaande Prezi van Bas van de Haterd naar voren komt:
In Ons Nieuw Werken als zelfstandig professional is het omgaan met technologie dus essentieel. Ik hoop dat Zuyd aandacht gaat geven voor training, te beginnen met knoppencursussen voor de diverse tools maar juist ook aandacht voor de gedragstraining.Want veranderen gaat het!

Ook wordt in het boek van Bas van de Haterd naar de toekomst gekeken. In de Opzij van deze maand heb ik een artikel over het werken in 2035 gelezen (dan zal ik toch niet meer in het arbeidsproces ziiten?)
De trend is dat steeds meer in kleinere, netwerkorganisaties gewerkt gaat worden. Het gaat steeds meer draaien om mensen en hun kennis en creativiteit, dit is niet op te schalen. Zeker in kennisintensieve organisaties zal de verwachtte optimale organisatiegrootte rond 150 liggen, Dunbar's Number.
Naast de netwerkorganisaties zal ook steeds meer in virtuele projectteams worden samengewerkt, uiteraard gaat dit over de landsgrenzen heen. Crowdsourcing zal ook meer worden gebruikt om nieuwe ideeën te generen.
Arbeidsrelaties worden steeds losser. Werknemers zullen zich niet meer levenslang aan 1 bedrijf verbinden, maar worden / (slash) workers, werken voor meerdere organisaties tegelijkertijd. Personal branding wordt daarom nog belangrijker (zie ook mij Infonetblogpost over 'mijn sterk merk' (alleen voor Zuyderlingen toegankelijk) .Ook hier draait alles om betrouwbaar te willen zijn, als mens en als organisatie.

Vertrouwen is dus het kernelement van efficiënt samenwerken nu en in de toekomst.

Of zoals Menno Lanting het formuleert:
Wanneer medewerkers zelf ‘CEO’ zijn over hun werk en uiteindelijk ook het merk, dan organiseren ze met elkaar het werk, zorgen voor hun eigen PR, eigen technologie, maken hun eigen communicatiemiddelen en werken op de plek en op de tijden die ze zelf kiezen. Daar is dan steeds minder een organisatie voor nodig, laat staan managers.
Er is echter nog steeds een rol weggelegd voor managers. Die ligt op het gebied van faciliteren, verbinden, filteren en het vertellen van aansprekende verhalen die mensen er toe verleiden (een deel) van hun tijd te besteden aan een organisatie. Dit is overigens geen management maar leiderschap

Ik ben benieuwd in welke vorm en in welk tempo Het Nieuw Werken op Zuyd tot stand komt.
We zullen echt niet minder gaan werken, dat merk ik zelf ook. ZuidPLEIN werkt toch al een beetje volgens de 'nieuwe stijl'. Als je het vertrouwen krijgt van de leidinggevende dan vind je het ook niet zo erg om een paar uurtjes in de avonden te werken, want dat heb je er wel voor over als je activiteiten zelf kunt plannen.Ik tenminste wel.
De kunst is en blijft om de balans tussen werk en privé goed te bewaken.

Judith

Tja, het is weer een (te) lang blog geworden ;)

maandag 4 april 2011

Blackboard 9 komt eraan! Step 1: Key-Users en ICTO Coordinatoren

2 reacties
Goedenavond Judith,

Ja ik weet we hebben ons de hele dag al gezien, maar ik had beloofd dat ik nog een stukje zou schrijven over onze bijeenkomst vanmiddag.

In het kader van de migratie naar Blackboard 9 hadden we de ICTO-Coordinatoren en ELO-Coordinatoren van de opleidingen uitgenodigd om bij te praten wat de plannen zijn. De opkomst was goed en onze coordinatoren waren kritisch, maar rechtvaardig ;) Het is ook niet zomaar iets, de stap van Blackboard 8 naar 9, maar met de goede hulp van zowel binnen als buiten de Hogeschool gaan we dat gewoon redden. De coordinatoren weten nu ook dat we naast menskracht ook allerlei digitale middelen gaan inzetten bij de migratie naar Blackboard 9.Natuurlijk gaan we twitteren en bloggen (nee niet deze, maar we zullen wel verwijzen naar de Blackboard Blog zodra die operationeel is. Onze uiteindelijke 'homebase' waar de informatie over Blackboard 9 komt te staan lijkt erg op de Avans Jukebox. Een omgeving waarin allerlei foto en videomateriaal staat waar Blackboard 9 in wordt uitgelegd. Een geweldig systeem gebaseerd op een door verschillende Hogescholen opgezet documentenbestand van over de hele wereld. Onze versie komt in de komende weken online. En het idee van Els en/of Chris vanmiddag om het via onze oude Blackboard site beschikbaar te maken (ik denk aan een speciaal tabblad) lijkt me ook perfect.

Maar gebruikers kunnen ook al oefenen met de nieuwe Blackboard omgeving. Althans met de nieuwe tools die in de nieuwe Blackboard omgeving te vinden zijn. Dat doen ze via de CourseSites die Blackboard gratis ter beschikking stelt.Genoeg materiaal om te oefenen en te bekijken! Misschien moeten we een TV zender beginnen ;) Zodat onze collega's al rustig kijkend wijzer kunnen worden in de (leuke) Zoo die ICTO ons levert! Dan noemen we de zender ZuydPLEIN's ZOO Station!Groet en tot later!

Marcel